Khuyến mãi Khuyến mãi

NHẬP MÃ: BIG3

Giảm 3% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K. Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

NHẬP MÃ: BIG4

Giảm 4% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 400k. Mã giảm tối đa 15K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 400K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: BIG5

Giảm 5% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 20K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

Bánh cho nữ

Lọc

Bánh kem BK03

350.000₫
Bánh kem BK03

Bánh kem BK46

320.000₫
Bánh kem BK46

Bánh kem BK34

350.000₫
Bánh kem BK34

Bánh kem BK06

320.000₫
Bánh kem BK06

Bánh kem BK53

320.000₫
Bánh kem BK53

Bánh kem BK31

320.000₫
Bánh kem BK31

Bánh kem BK96

320.000₫

Bánh kem BK99

350.000₫

Bánh kem BK50

320.000₫
Bánh kem BK50

Bánh kem BK92

350.000₫

Bánh kem BK91

320.000₫

Bánh kem BK104

420.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM