Khuyến mãi Khuyến mãi

NHẬP MÃ: BIG3

Giảm 3% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K. Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

NHẬP MÃ: BIG4

Giảm 4% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 400k. Mã giảm tối đa 15K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 400K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: BIG5

Giảm 5% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 20K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

Sản phẩm khuyến mãi

Lọc

Bánh sinh nhật BSN01

400.000₫
Bánh sinh nhật BSN01
HOT Bánh sinh nhật BSN02

Bánh sinh nhật BSN02

430.000₫
Bánh sinh nhật BSN02

Bánh sinh nhật BSN22

450.000₫
Bánh sinh nhật BSN22
HOT Bánh sinh nhật BSN04

Bánh sinh nhật BSN04

430.000₫
HOT Bánh sinh nhật BSN18

Bánh sinh nhật BSN18

350.000₫
Bánh sinh nhật BSN18
HOT Bánh sinh nhật BSN05

Bánh sinh nhật BSN05

350.000₫
HOT Bánh sinh nhật BSN08

Bánh sinh nhật BSN08

350.000₫
Bánh sinh nhật BSN08
HOT Bánh sinh nhật BSN06

Bánh sinh nhật BSN06

430.000₫
Bánh sinh nhật BSN06
HOT Bánh sinh nhật BSN15

Bánh sinh nhật BSN15

400.000₫

Bánh sinh nhật BSN12

400.000₫
Bánh sinh nhật BSN12
HOT Bánh sinh nhật BSN03

Bánh sinh nhật BSN03

450.000₫
Bánh sinh nhật BSN03

Bánh sinh nhật BSN09

550.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM