Khuyến mãi Khuyến mãi

NHẬP MÃ: BIG3

Giảm 3% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K. Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

NHẬP MÃ: BIG4

Giảm 4% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 400k. Mã giảm tối đa 15K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 400K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: BIG5

Giảm 5% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 20K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

Bánh truyền thống

Lọc

Bánh kem BK200

350.000₫

Bánh kem BK201

450.000₫

Bánh kem BK202

500.000₫

Bánh kem BK203

450.000₫

Bánh kem BK204

400.000₫

Bánh kem BK205

400.000₫

Bánh kem BK206

450.000₫

Bánh kem BK207

350.000₫

Bánh kem BK208

450.000₫

Bánh kem BK209

400.000₫

Bánh kem BK210

430.000₫

Bánh kem BK211

450.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM