Khuyến mãi Khuyến mãi

NHẬP MÃ: BIG3

Giảm 3% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K. Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

NHẬP MÃ: BIG4

Giảm 4% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 400k. Mã giảm tối đa 15K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 400K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: BIG5

Giảm 5% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 20K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

Mẫu bánh kem mới

Lọc

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK276

480.000₫
HOT Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK280

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK280

350.000₫
HOT Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK284

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK284

350.000₫
HOT Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK277

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK277

480.000₫
HOT Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK301

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK301

350.000₫

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK278

430.000₫

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK279

380.000₫

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK293

430.000₫
HOT Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK281

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK281

480.000₫

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK282

430.000₫

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK283

380.000₫

Mẫu bánh sinh nhật đẹp BK285

450.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM