Khuyến mãi Khuyến mãi

NHẬP MÃ: BIG3

Giảm 3% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K. Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

NHẬP MÃ: BIG4

Giảm 4% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 400k. Mã giảm tối đa 15K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 400K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: BIG5

Giảm 5% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 20K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

Bánh size to

Lọc

Bánh kem BK128

920.000₫

Bánh kem BK127

820.000₫

Bánh kem BK126

820.000₫

Bánh kem BK125

820.000₫

Bánh kem BK124

970.000₫

Bánh kem BK123

1.420.000₫

Bánh kem BK122

1.220.000₫

Bánh kem BK121

500.000₫

Bánh kem BK120

500.000₫

Bánh kem BK119

500.000₫

Bánh kem BK118

570.000₫

Bánh kem BK117

570.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM