Khuyến mãi Khuyến mãi

NHẬP MÃ: BIG3

Giảm 3% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K. Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300K.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

NHẬP MÃ: BIG4

Giảm 4% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 400k. Mã giảm tối đa 15K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 400K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: BIG5

Giảm 5% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 500K. Mã giảm tối đa 20K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: COMBO50

Nhập mã COMBO giảm 50K khi mua hoa tươi kèm bánh kem
Điều kiện
- Đơn hàng từ 800K
- Chỉ áp dụng đặt trên website

Bánh kem quốc tế phụ nữ 8/3

Lọc

Mẫu bánh kem 8/3 - M51 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M52 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M53 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M54 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M59 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M60 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M61 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M62 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

349.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M63 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

399.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M64 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

399.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M65 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

399.000₫

Mẫu bánh kem 8/3 - M66 quà tặng quốc tế phụ nữ ý nghĩa

379.000₫

Bánh kem 8/3

SẢN PHẨM ĐÃ XEM